Fundacja Benefis

Organizacja
Dołączyła: 14.04.2016 | ID: 245
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Głównym przeznaczeniem Fundacji Benefis jest popularyzacja, wspieranie oraz podejmowanie działań pożytku publicznego na rzecz rozwoju kultury, sztuki, oświaty i sportu w kraju i za granicą oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dbanie o rozwój intelektualny i fizyczny społeczeństwa; rozwój turystyki, przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców; socjalizacja osób niepełnosprawnych.​

Celem Fundacji jest:

1. Upowszechnianie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturowego i tradycji;

2. Promowanie uczestnictwa w kulturze;

3. Wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej;

4. Rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei wielokulturowości i integracji europejskiej;

5. Inicjowanie i wspieranie działalności służącej rozwojowi turystyki;

6. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców;

7. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

8. Propagowanie przedsiębiorczości oraz działań służących podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji obywateli;

9. Inicjowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;

10. Inicjowanie działalności wspomagającej technicznie i informacyjnie organizacje rządowe i pozarządowe;

11. Inicjowanie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;

12. Inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

13. Promowanie ekologii i ochrony środowiska, kultury fizycznej oraz sportu.


Nazwa
Benefis
Miasto
Wolin
Kod pocztowy
72-510
Ulica
Słowiańska 63/11A
Telefon
+48504631770

NIP
9860241825
REGON
362728043
KRS
0000580228

Strona www
http://www.benefis.org.pl/
Strona fanpage
https://www.facebook.com/fundacja.benefis/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU