Fundacja Pomost Nadziei

Organizacja
Dołączyła: 08.10.2018 | ID: 5709
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

• Działalność polegająca na pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom niezdiagnozowanym, z chorobami rzadkimi, rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
• Działalność na rzecz wprowadzania innowacyjnych terapii.
• Współpraca z rodzinami, w których występują osoby przewlekle i nieuleczalnie chore.
• Organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, psychologicznej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dla osób nieuleczalnie chorych, umierających oraz ich rodzin.
• Organizowanie pomocy i diagnostyki medycznej, psychologicznej, prawnej oraz bytowej podopiecznym Fundacji.
• Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie opieki nad osobą przewlekle chorą oraz seniorami, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, ośrodków rehabilitacyjnych.
• Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zdrowotnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
• Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku.
• Działalność charytatywna.
• Ochrona i promocja zdrowia.
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych oraz osób starszych z włączeniem rodzin wielodzietnych i osób szczególnie uzdolnionych.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
• Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz zapobieganie przemocy domowej.

Nazwa
Fundacja Pomost Nadziei
Miasto
Wieliczka
Kod pocztowy
32-020
Ulica
Zakole 15
Telefon
694848137

NIP
6832094397
REGON
367077449
KRS
0000673703

Strona www
http://pomost-nadziei.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/Fundacja-Pomost-Nadziei-878585005549974/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU