Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

Organizacja
Dołączyła: 16.06.2016 | ID: 620
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców została powołana w styczniu 2010 r. w celu reprezentowania rodziców jako grupy społecznej w przestrzeni publicznej. 

Do celów statutowych Fundacji należy m. in.:

 • tworzenie forum wymiany doświadczeń między rodzicami,
 • działanie na rzecz zmiany przepisów niekorzystnych dla rodziców i dzieci oraz promowanie rozwiązań prawnych korzystnych dla rodzin,
 • pomoc rodzicom w zabezpieczeniu ich praw świadczona w formie poradnictwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz polityki prorodzinnej,
 • działanie na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej.

Fundacja podejmuje liczne działania na rzecz wzmocnienia pozycji rodziców w przestrzeni publicznej poprzez:

 • aktywizowanie rodziców w proces konsultowania i tworzenia prawa (np. wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum “Ratuj Maluchy i starsze dzieci też”, projekty ustaw: w 2011 r. ,,Sześciolatki do przedszkola'', w 2014 r. „Rodzice chcą mieć wybór”, w 2015 r. "Wolny wybór dla 6-latków z rocznika 2009"), 
 • działania na rzecz poprawy jakości nauczania i standardów w oświacie oraz respektowania prawa rodziców do decydowania o edukacji swoich dzieci,
 • prowadzenie na szeroką skalę badania opinii i przekazywanie głosu rodziców przedstawicielom władz państwowych i samorządowych
 • poradnictwo i działalność informacyjna, m. in.: Telefon Wsparcia Rodziców dla rodzin zagrożonych pochopnym odebraniem dzieci przez urzędników (np. z powodu biedy lub bezradności), Telefon Szkolny - działania informacyjno-doradcze na rzecz rodziców (porady dot. przepisów prawa oświatowego, problemów szkolnych, warunków w szkołach, psychologicznych aspektów funkcjonowania dziecka w szkole i in.), Poradnik Szkolny, Informator Rodzica 6-latka, kampanie informacyjne dot. programu "Wyprawka szkolna", "Poradnik podatkowy" dot. ulgi na dzieci,
 • działalność rzeczniczą, interwencje w przypadku łamania praw rodziców na poziomie ogólnopolskim i lokalnym,
 • uczestnictwo w charakterze strony społecznej w pracach nad aktami prawnymi,
 • monitoring wprowadzania ustaw - udział w posiedzeniach komisji sejmowych i przygotowywanie opinii dotyczących projektów ustaw i rozporządzeń.

Działania Fundacji prowadzone są wspólnie ze Stowarzyszeniem Rzecznik Praw Rodziców, w oparciu o szerokie zaplecze społeczne, głównie rodziców.


Nazwa
Fundacja Rzecznik Praw Rodziców
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
02-747
Ulica
Steinhausa 2/52
Telefon
504594757

NIP
521 355 36 59
REGON
142210279
KRS
0000347294

Strona www
http://www.rzecznikrodzicow.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rzecznik-Praw-Rodzic%C3%B3w-149382998448489/?fref=nf
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU