Fundacja Artystyczno - Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze

Organizacja
Dołączyła: 23.05.2016 | ID: 439
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Fundacja Artystyczno - Badawcza om - organizmy i maszyny w kulturze


Ideą przewodnia Fundacji jest kreowanie i monitorowanie najnowszych dziedzin w sztuce i szeroko pojętej kulturze.

W tym celu realizowane będą projekty artystyczno - badawcze i naukowe, stanowiące element międzynarodowej platformy działań bazujących na powiązaniu badań laboratoryjnych i nowych technologii z eksperymentem twórczym. Praca badawcza Fundacji oparta będzie na rozpoznawaniu polisensorycznego przyswajania informacji przy jednoczesnym dystansowaniu się od prymatu zmysłu wzroku / okulocentryzm /.

 

W ramach podejmowanych projektów poszukiwane będą także nowe formy zapisu zjawisk w sztuce efemerycznej, w kierunku próby ich archiwizacji

i konserwacji. Odrębnym zadaniem będzie obserwacja i analiza ekosystemów wirtualnych, których dynamika wiąże się z rozwojem myśli technologicznej

i wizualizacją przyszłości / future studies /. W polu zainteresowań znajdzie się również wizualizacja informacji, która może stać źródłem odbioru czysto estetycznego, motywującego do nowych form przyswajania wiedzy.

 

Metaideą Fundacji jest kształtowanie postaw społecznych wobec postinformacyjnych zjawisk kulturowych, a także czynne uczestnictwo w konferencjach, sympozjach interdyscyplinarnych czy festiwalach prezentujących zjawiska sztuki najnowszej. Wydawnictwem Fundacji będzie rocznik om, który zrekapituluje podejmowane działania z zakresu sztuki i nauki.

 

    Cele Fundacji om:

    ------------------

 

1. Rozwój i popularyzacja najnowszych dziedzin sztuki i kultury w oparciu o projekty artystyczno-badawcze i naukowe.

2. Realizacja eksperymentów, badan, działan transdyscyplinarnych inicjujących dialog pomiędzy artystami-badaczami i naukowcami.

3. Poszukiwanie nowych przestrzeni eksploatacji w sztuce najnowszej, jak i jej zapisów w celu archiwizacji, konserwacji dzieł.

4. Wymiana praktyk kuratorskich, artystyczno - badawczych i badawczych w celu stworzenia alternatywnych przestrzeni działania.

5. Współpraca z ośrodkami nauki i laboratoriami oraz prezentacja projektów transdyscyplinarnych i relacyjnych.

6. Digitalizacja spuścizny kulturowej, technologicznej i naturalnej na terenie RP i poza jej granicami.

 

   Fundacja om realizować będzie swoje cele poprzez:

   -------------------------------------------------

 

1. Tworzenie wspólnych platform działań artystów, badaczy, kuratorów sztuki, naukowców, a także osób z inicjatyw obywatelskich.

2. Organizacja rezydencji w oparciu o procesy badawcze, artystyczne i naukowe.

3. Realizacja projektów artystyczno - badawczych i ich produkcja.

4. Organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych związanych z celami programowymi Fundacji.

5. Organizacja lub udział w sympozjach, konferencjach naukowych, badawczych, artystycznych.

6. Realizacja publikacji, wydawnictw związanych z programem merytorycznym Fundacji om.

7. Inicjowanie bazy informacyjnej w przestrzeniach wirtualnych.

8. Archiwizowanie i digitalizowanie zbiorów spuścizny kulturowej i środowiska naturalnego, a także realizacji programowych Fundacji. 


Zarząd Fundacji


Prezes Zarządu – violka kuś wł. Violetta Maria Kuś / Bydgoszcz

                Wiceprezes – MAŁGORZATA JANKOWSKA / Toruń


członkowie zarządu:


JOANNA DRESZER / Toruń

ŁUKASZ KĘDZIORA / Toruń

ANETTA KUŚ / Bydgoszcz


księgowość:

DOROTA KRUPA / Bydgoszcz


Rada Programowa


MONIKA BAKKE / Poznań

BIBIANNA BAŁAJ / Toruń, Lublin

KAMIL KĘSKA / Bydgoszcz

KAMILA KOLEBACZ / Warszawa

TOMASZ KOMENDZIŃSKI / Toruń

IZABELA KOWALCZYK / Poznań

WACŁAW KUCZMA / Bydgoszcz

KATARZYNA PAWLAK-LEMAŃSKA / Poznań

JACEK MATULEWSKI / Toruń

DANUTA MILEWSKA / Bydgoszcz

WIESŁAWA OSIŃSKA / Toruń

MICHAŁ OSTROWICKI / Kraków

KRZYSZTOF SIATKA / Kraków

SLAWOMIR SOBCZAK / Poznań

MIKOŁAJ SOBOCIŃSKI / Toruń, Bydgoszcz

MARIAN STĘPAK / Toruń

TOMASZ WENDLAND / Poznań

PRZEMYSŁAW WOJTASZEK / Poznań


Współpracownicy / Badacze :


MARTA GRUSZECKA / Poznań

MARTA IPCZYŃSKA-BUDZIAK / Bydgoszcz

TOMASZ JANKOWSKI / Toruń

NATALIA KOPERSKA / Toruń

ZOFIA KULIGOWSKA / Poznań

MAŁGORZATA ŁUCZYNA / Bielsko-Biała, Kraków

JOANNA MALINOWSKA / Poznań

JAN NIKADON / Toruń

MICHAŁ PIKUSA / Poznań

DAGMARA SOBCZAK / Toruń

JUSTYNA STASIOWSKA / Wrocław

ELŻBIETA WYSAKOWSKA-WALTERS / Poznań

TOMASZ WLAŹLAK / Toruń

MAGDALENA ZAMORSKA / Wrocław

Nazwa
Fundacja om
Miasto
Bydgoszcz
Kod pocztowy
85-011
Ulica
Śniadeckich 44 m 10
Telefon
608293366

NIP
9671363556
REGON
360948220
KRS
0000547024

Strona www
http://www.funom.org
Strona fanpage
https://www.facebook.com/funom.org/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU