Fundacja graj Wysoko

Organizacja
Dołączyła: 15.06.2017 | ID: 1001
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Realizowane przez nas Programy w pierwszym etapie wyzwalają energię tkwiącą w ludziach, a zaraz potem angażują do kreatywnego i spełnionego życia. Stawiamy przy tym na otwartość, ciekawość świata i ideę nauki przez całe życie.

W Fundacji realizujemy autorskie projekty edukacyjno-rozwojowe. Uczymy, bawimy, obserwujemy i dzielimy się doświadczeniami. Zapraszamy do współtworzenia projektów społecznych, wspieramy internetowy blog dedykowany kobietom, wydajemy książeczki edukacyjne i e-publikacje. 

Wierni idei uczenia się przez całe życie zaskakujemy nowatorskimi projektami edukacyjnymi, z których skorzystało kilka tysięcy uczestników szkoleń i czytelników. Wykorzystując nowoczesne i innowacyjne metody edukacyjne działamy przede wszystkim na rzecz: 

  • poszerzania horyzontów i rozbudzania kreatywności dzieci i młodzieży,
  • wyrównywania szans młodzieży i bezrobotnych kobiet na rynku pracy,  
  • równouprawnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych,
  • rozwoju przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży 
  • zwracania bacznej uwagi na umiejętność zarządzania finansami 

Poprzez wymianę myśli, spotkania, dialog i działania wspólnie tworzymy społeczeństwo oparte na wartościach zrównoważonego rozwoju i poszanowania różnorodności.

Realizacja cyklu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży "Zygzakiem przez Świat" Akcja trwa: cały czas

W ramach cyklu edukacyjnego "Zygzakiem przez Świat" wydaliśmy już dwie książeczki, "Zygzakiem przez Świat Pieniędzy" oraz "Zygzakiem przez Świat Wartości". Obie cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, zarówno wśród młodzieży zainteresowanej tematyką, jak i rodziców dzieci młodszych. Uzupełnieniem publikacji w formie papierowej są zestawy ćwiczeń, bezpłatnie do pobrania ze strony internetowej Fundacji. Obecnie pracujemy nad kolejnym tytułem, "Zygzakiem przez Świat Czasu i Przestrzeni". Zwracamy w nim uwagę na efektywne i twórcze wykorzystanie czasu oraz zachowanie równowagi pomiędzy nauką, rozwojem, hobby, przyjaźnią, relacjami rodzinnymi, relacjami społecznymi. Aby zrealizować projekt niezbędna jest praca nad tekstem, konsultacje z pedagogami, praca korektora, opracowanie grafiki, składu tekstu, przygotowanie do druku oraz druk. Część tych prac wykonujemy w ramach wolontariatu, natomiast część wymaga zgromadzenia środków finansowych.
Nazwa
Fundacja graj Wysoko
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
02-791
Ulica
Kabacki Dukt 8/54

NIP
9512124856
REGON
015854650
KRS
0000217600

Strona www
http://www.grajWysoko.pl
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU