Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Organizacja
Dołączyła: 09.06.2016 | ID: 545
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Dziękujemy za Twoje zainteresowanie wsparciem naszych działań. Jeśli stan środowiska nie jest Ci obojętny, pomóż nam w realizacji naszych projektów. Naszym celem jest ochrona środowiska naturalnego i zmniejszanie negatywnego wpływu człowieka na ekosystemy.

 

Od 1991 roku realizujemy w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspieramy właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propagujemy postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) i technologii satelitarnych.

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa zostało powołane 17 września 1991 roku. Jest Zakładem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska i ma status organizacji pozarządowej. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database - światowej bazy danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

NA CO PRZEZNACZYMY TWOJĄ DAROWIZNĘ?

Działamy projektami. Na ich realizację pozyskujemy środki ze źródeł zewnętrznych. Jednak to finansowanie pokrywa zwykle 80-85% kosztów projektu. Pozostałe 15-20% to finansowy wkład własny, który musimy zapewnić. Ofiarując swoje wsparcie d, pomagasz nam go zabezpieczyć, a tym samym zwiększasz naszą zdolność do skutecznego działania.

 

JAKIE DZIAŁANIA MOŻESZ WESPRZEĆ?

Działamy w czterech obszarach. W każdym z nich realizujemy konkretne działania.

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM:

-pozyskujemy i udostępniamy informacje o środowisku,

-opracowujemy raporty o stanie środowiska,

-wdrażamy nowe technologie dla administracji,

AKTYWNA EDUKACJA:

-rozbudzamy zainteresowania uczniów ekologią i ochroną środowiska,

-inspirujemy nauczycieli do korzystania z nowoczesnych technologii;

-realizujemy ekologiczne kampanie społeczne,

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA:

-chronimy przyrodę polskiej części Karpat,

-budujemy partnerstwa na rzecz ochrony różnorodności biologicznej,

-inwentaryzujemy gatunki i siedliska w celu ich lepszej ochrony,

ZIELONA GOSPODARKA:

-promujemy dobre praktyki ekologiczne w działaniach firm i instytucji,

-promujemy rozwój przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo

 

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Nie jesteśmy anonimowi. Nasza organizacja należy do wielkiej, światowej rodziny ONZ. Jesteśmy częścią Programu Narodów Zjedoczonych ds. Środowiska (UNEP). Działamy w Polsce od 25 lat. Mamy istotny cel. Czujemy się odpowiedzialni za poprawę stanu środowiska. Nasz cel służy także Tobie. Kreujemy rzeczywistość. Nasze działania powodują realne zmiany w otoczeniu.

Nazwa
Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
00-764
Ulica
Sobieszyńska 8
Telefon
+48228406664

NIP
522 000 18 89
KRS
0000057779

Strona www
http://www.gridw.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/CentrumUNEPGRIDWarszawa/?fref=ts
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU