Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS

Organizacja
Dołączyła: 05.05.2016 | ID: 313
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Od kwietnia 2009 roku działamy jako organizacja pozarządowa pod nazwą Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom LUMEN CARITATIS. Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań. 

Pragniemy organizować różne formy pomocy dla ludzi,  którzy  są  powierzeni  trosce  Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Mamy świadomość, że w wielu  rejonach  świata,  szczególnie w Afryce i Azji, ludzie są dotknięci dramatyczną sytuacją, cierpiąc głód, brak dostępu do czystej wody, kanalizacji, sanitariatów, bez dachu nad głową. Wiele dzieci to ofiary ulicy i sieroty. Cały zastęp dzieci i młodzieży nie ma dostępu do szkolnictwa, stąd szerzy się fala analfabetyzmu. Poza tym ogromne spustoszenie niosą choroby, brak możliwości leczenia oraz brak dostępności do leków. W wielu momentach, szczególnie ludność Afryki pada ofiarą bratobójczych wojen domowych i walk plemiennych, gdzie nawet dzieciom każe się sięgać po broń. Piętrzą się też problemy związane z warunkami naturalnymi i klęskami żywiołowymi czy kataklizmami. W niektórych rejonach silne są represje społeczne. Wobec takiej rzeczywistości oraz ograniczonych możliwości działania naszych misjonarzy, by zapobiegać takim sytuacjom, doszliśmy do wniosku, że nie możemy pozostać wobec tych faktów obojętni. Dlatego powołaliśmy do istnienia Stowarzyszenie.

Nasza nazwa LUMEN CARITATIS znaczy ŚWIATŁO MIŁOŚCI. Chcemy nieść to światło do wielu ludzkich serc, do tych wszystkich rejonów świata, gdzie piętrzy się fala obojętności, materializmu, konsumpcjonizmu, egoizmu i nienawiści. Chcemy być Światłem Miłości wobec nienawiści i zła. Wiemy, że nie uszczęśliwimy całego świata, ale możemy uszczęśliwić konkretnego człowieka.

Wśród projektów które wsparliśmy dzięki naszym darczyńcom są: budowa szkół na Madagaskarze, zakup materiałów edukacyjnych dla 1000 dzieci z Madagaskaru, budowa studni na Madagaskarze oraz projekty edukacyjno-pastoralne W Afryce, na Ukrainie i w Rosji.

Nasze cele to:

  1. Troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.
  2. Uwrażliwienie ludzi na potrzeby drugiego człowieka w krajach misyjnych.
  3. Propagowanie świadomości misyjnej. 
  4. Praca z młodzieżą w zakresie animacji misyjnej i stwarzanie jej możliwości szeroko rozumianego rozwoju, w tym duchowego i kulturowego.
  5. Działalność zgodna z ewangelicznym przykazaniem miłości Boga i bliźniego, mająca na uwadze dobro każdego misjonarza Kościoła Rzymskokatolickiego, bez względu na jego przynależność zakonną, czy diecezjalną, zarówno osoby duchowne jak i świeckie.
  6. Stworzenie możliwości wszystkim zainteresowanym do czynnego zaangażowania się w działalność dobroczynną.
  7. Szeroko pojęta animacja i promocja misyjna.
  8. Stworzenie zaplecza materialnego dla placówek misyjnych prowadzonych przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów - wspomaganie działalności Prowincji Misjonarzy Oblatów w zakresie pomocy materialnej i merytorycznej osobom przygotowującym się do pracy na misjach, pracującym aktualnie na misjach i ich rodzinom.
Nazwa
LUMEN CARITATIS
Miasto
Poznań
Kod pocztowy
60-102
Ulica
Ostatnia 14
Telefon
613077730

NIP
894-297-09-49
REGON
020947528
KRS
0000327951

Strona www
http://www.dajnadzieje.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/stowarzyszenielumencaritatis/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU