12.09.2017

  

Ósma edycja OFIP (Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych) już za nami. Podczas tych emocjonujących  dwóch dni pierwsze skrzypce grały wartości, którymi kierujemy się w działaniach trzeciego sektora. 

Piątkowe posiedzenia sesji plenarnych skupione były wokół wolności, solidarności, praw człowieka i wzajemnego szacunku. Zakończyła je debata "Państwo a społeczeństwo obywatelskie"  z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego. Wzbudziła ona wiele emocji wśród zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Wszystko to z powodu prac nad ustawą, powołującą Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który ma być centralnym organem, przyznającym granty dla organizacji. Minister Gliński zauważył, że kondycja III sektora w Polsce jest bardzo słaba i dlatego niezbędna jest jego reforma. Uczestnicy Forum wyrazili swoje niezadowolenie m.in. z powodu braku konsultacji przy wprowadzeniu tak istotnych dla całego sektora zmian.

Podczas debaty Ewa Kulik-Bielińska z Fundacji Batorego podkreśliła konieczność zmniejszenia biurokracji, stworzenia klimatu, sprzyjającego działalności pozarządowej i zaprzestania „napuszczania jednych organizacji na drugie”.

 „Społeczeństwo obywatelskie tworzy się latami, a zniszczyć je bardzo łatwo” - dodała na koniec swojego wystąpienia. 

Zobacz wszystkie aktualności