FUNDACJA OLANDIA

Organizacja
Dołączyła: 31.05.2016 | ID: 461
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Z inicjatywy Fundatorów Olafa Makiewicza i Katarzyny Grzeszkowiak w 2010 roku została powołana Fundacja Olandia. Początkowo jej działalność skupiona była wokół utworzenia Skansenu Olenderskiego, rekonstrukcji Miniatur Olenderskich i Wiatraka. Społeczną działalność Fundacja rozpoczęła od wsparcia oddziału specjalnego Integracyjnego Przedszkola w Międzychodzie. Późniejsze działania pomogły Fundacji sukcesywnie zwiększać ilość swoich Podopiecznych. Fundacja rozpoczęła działania zmierzające do poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, jest organizatorem licznych akcji społecznych jak Mikołajki, Kolacja Charytatywna, Etnofestiwal, Dzień Sportu i Zdrowia, które przyczyniają się rozwoju intelektualnego i społecznego jej uczestników. Fundacja Olandia jest również inicjatorem programu stypendialnego, które wspomaga dzieci uzdolnione artystycznie, a z uwagi na swoją chorobę lub dysfunkcje rodzinne nie ma możliwości rozwojowych. Historię Fundacji tworzy tradycja i nasi Podopieczni, dla których powołana została Fundacja Olandia.

Misją Fundacji Olandia jest Inkubator Artystyczny, w którym została połączona tradycja zachowania kultury i dziedzictwa narodowego olenderskich osadników z pomocą społeczną na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans dostępu do kultury i sztuki osób nie zamożnych lub pochodzących z małych miejscowości. Celem dodatkowym działalności Fundacji są działania, które poszerzają wiedzę i możliwości jej wykorzystania poprzez udział w zajęciach terenowych, warsztatach tematycznych, turniejach i festiwalach propagujących tradycję i zachowanie dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych, architektonicznych, geologicznych terenu, na którym znajduje się Olandia. Puszcza Nadnotecka, obszar Natury 2000, Pojezierze Sierakowsko – Międzychodzkie, Dolina Kamionki to liczne atrakcje turystyczne, które mają w sobie niebywały potencjał. Fundacja Olandia  pomaga poprzez pracę w każdej grupie wiekowej, mobilizuje swoich podopiecznych do efektywnego i kreatywnego działania na rzecz środowiska z którego się wywodzą. Beneficjentami Fundacji są zarówno osoby w wieku przedszkolnym jak i osoby w wieku 50 +. Nie zapominając o osobach chorych i niepełnosprawnych. Fundacja propaguje również zdrowy styl życia i inicjatywy, które pomagają osobom niepełnosprawnym w rozwoju i samorealizacji. Swym zasięgiem obejmuje głównie teren województw wielkopolskiego, lubuskiego, ale także całej Polski. Połączenie krzewienia olenderskiej kultury i sztuki poprzez działania społeczne to priorytet działań Fundacji, Szeroki zakres działania Fundacji pozwala na realizację kilku programów jednocześnie czego skutkiem jest wymierna pomoc dla Podopiecznych wymagających pomocy w różnej formie. Dzięki Fundatorom, Sponsorom i Darczyńcom Fundacja Olandia rok rocznie pomaga więcej.

Dołączcie do nas!

Nazwa
Olandia
Miasto
Kwilcz
Kod pocztowy
64-420
Ulica
Prusim 5
Telefon
602412321

NIP
5951456848
REGON
301464525
KRS
0000349926

Strona www
http://www.fundacjaolandia.org
Strona fanpage
https://www.facebook.com/FundacjaOlandia
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU