24.07.2017

W tym tygodniu wyróżniliśmy poznańską Fundację Mili Ludzie, której celem jest działalność na rzecz społeczności lokalnych, a szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja działa na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Polecamy śledzić ich profil na Facebooku i wspierać przy okazji zakupu podstawowych ubezpieczeń, nie dopłacając do tego ani złotówki!

Zobacz wszystkie aktualności