02.08.2017

W tym tygodniu wyróżniliśmy zabrzańskie Stowarzyszenie Kontakt. O tym, jak powstała organizacja opowie Pani Prezes, Renata Krajewska: 

" Stowarzyszenie powstało w 1999 r. z inicjatywy Rodziców, których dzieci kończyły edukację szkolną. Nie mając żadnych ofert na kontynuację procesów rehabilitacyjnych rozpoczętych w okresie edukacji szkolnej, zaczęliśmy organizować  zajęcia popołudniowe dla absolwentów, które były prowadzone wolontaryjnie przez pedagogów szkoły. Po upływie 3 lat została utworzona świetlica terapeutyczna dla absolwentów szkoły , która funkcjonuje do dzisiaj. Jest  to konkretna pomoc rodzicom dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pozostawienie tych osób w domu doprowadzałoby do uwsteczniania się, zniweczenia tego co osiągnęły w procesie edukacyjnym. Ich efektywność ograniczyłaby się do oglądania programów telewizyjnych przy deprywacji kontaktów rówieśniczych. Udział w zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych  pozwala im na kontakt z rówieśnikami, wzmocnienie wiary we własne siły i daje poczucie bezpieczeństwa. Mając na uwadze potrzebę, jaka istnieje w środowisku lokalnym, w ten sposób pomagamy ich opiekunom i rodzinom w wykorzystaniu przez nich tzw. przerwy wytchnieniowej. Starzejący się rodzice, opiekujący się dziećmi niepełnosprawnymi sami potrzebują wsparcia i pomocy i nie są w stanie zapewnić swoim dzieciom form aktywności pożądanych dla utrzymania ich fizycznego i psychicznego dobrostanu poprzez udział w różnych formach przeciwdziałania wykluczeniu."

By wesprześ stowarzyszenie, wystarczy odwiedzić ich profil w Idea Fair Play. Ty zapłacisz za ubezpieczenie tyle samo lub mniej, a my przekżemy darowiznę organizacji. 

Zobacz wszystkie aktualności