Fundacja Pokolenia

Organizacja
Dołączyła: 02.06.2016 | ID: 473
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Fundacja Pokolenia działa 13 lat na terenie powiatu tczewskiego i nowodworskiego, angażując się także w działania ogólnowojewódzkie. Naszym celem jest wsparcie młodzieży, a także organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Jesteśmy organizacją regrantingową, wspieramy liderów lokalnych i młodzieżowych podnosząc ich kompetencje przez szkolenia, spotkania, seminaria. Prowadzimy 3 programy stypendialne. Prowadziliśmy program grantowy Aktywator, wspierający młodzieżowe inicjatywy kulturalne.

Przez 10 lat prowadziliśmy Lokalne Centrum Wolontariatu, angażujące młodzież z tczewskich szkół, której zapewnialiśmy udział w programach i szkoleniach. Obecnie Centrum jest częścią Fundacji i nadal skupia aktywną grupę wolontariuszy i wolontariuszek. Prowadzimy punkt Eurodesk, informujący o pracy, studiach, wolontariacie za granicą oraz jesteśmy zaangażowani w program Erasmus+.

W ostatnim czasie realizowaliśmy projekty: „Wstrzel się w aktywność” - opierający się na tematycznych, szkolnych klubach młodzieżowych działających w 8 szkołach, „Włącznik” -wspierający młodzież z obszaru zdegradowanego, organizujący czas wolny i działalność klubu młodzieżowego, „Debatować po Oksfordzku” w wielu szkołach z naszego regionu, „Kucharz Nadwiślański” – rozwijające kompetencje młodzieży później przydatne na rynku pracy. Wspieramy młodzież budując kompetencje społeczne, zawodowe, komunikacyjne.

Fundację Pokolenia tworzy zespół ekspertów oraz ekspertek (psycholożki, socjolożki, trenerki, sp.ds. projektów młodzieżowych, spec. ds. monitoringu), który angażuje się w większość działań, niezależnie od sprawowanego stanowiska, również pracując społecznie. Znajduję się w nim osoby przeszkolone z działań strażniczych. Są to w dużej mierze osoby zatrudnione okresowo, które nie unikają pracy społecznej i dzielenia się swoją wiedzą. Przy Fundacji działa Centrum Wolontariatu, które skupia około 30 aktywnych osób pomagających w działaniach okolicznościowych. Oprócz tego prowadzimy szkolenia i organizujemy wizyty studyjne dla zaangażowanej grupy wolontariackiej promującej FP.

FP wynajmuje biuro, które jest wyposażone w sprzęty biurowe (komputery, drukarki itp.). Posiadamy kapitał żelazny, zbieramy środki z 1% oraz darowizny, które przeznaczamy na cele statutowe (w tym programy stypendialne). Prowadzimy Fundusz Stypendialny dla młodzieży z powiatu tczewskiego. Głównym źródłem finansowania są dla nas projekty, które realizujemy. Jesteśmy organizacją, która buduje swoją markę od wielu lat, mamy doświadczoną kadrę oraz grono znajomych, współpracujących z nami ekspertów w wielu dziedzinach.

WIZJA FUNDACJI POKOLENIA

Społeczeństwo, w którym każdy ma równe szanse na rozwój i realizację swoich inicjatyw w celu świadomego budowania dobra wspólnego, spełniania się w swojej pasji, niesienia pomocy potrzebującym i nieskrępowanej działalności mającej na celu realizowanie idei humanistycznych i humanitarnych.

W centrum działań podejmowanych przez organizacje i podmioty administracji publicznej znajduje się dobro człowieka, jego rozwój, zachowanie pełni praw oraz umożliwienie działań służących wzmacnianiu społeczeństwa lokalnego.

Obywatele i obywatelki mają świadomość swoich praw i obowiązków, współtworzą społeczność lokalną, budując kapitał społeczny, czerpiąc dobre wzorce i realizując się także w pracy społecznej i wolontarystycznej.

MISJA FUNDACJI POKOLENIA

Jesteśmy zespołem specjalistów, działamy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego identyfikując i wspierając lokalnych liderów oraz NGO i grupy nieformalne, nieustannie się rozwijając, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby społeczności lokalnej.

W naszej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi podstawą pozostają założenia oraz idee edukacji nieformalnej z jej kluczowym założeniem nauki przez doświadczenie. Dzielimy się wiedzą, umiejętnościami i narzędziami, mając na uwadze przede wszystkim dobro osób, które wspieramy.

Zachowujemy i szanujemy godność osób, z którymi współpracujemy. Wypracowując wspólne zasady prowadzimy dialog, przestrzegamy zasad pomocniczości i idei dobra wspólnego. Jesteśmy otwarci na nowe osoby i traktujemy je z szacunkiem. 

Nazwa
Fundacja Pokolenia
Miasto
Pelplin
Kod pocztowy
83-130
Ulica
Janiszewko 31
Telefon
+48583524546

NIP
5932343037
REGON
192770750
KRS
0000125212

Strona www
http://www.fundacjapokolenia.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/fundacja.pokolenia/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU