Fundacja Polonia Union

Organizacja
Dołączyła: 20.07.2016 | ID: 776
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

FUNDACJA POLONIA UNION JEST INSTYTUCJĄ NON PROFIT I PRO PUBLICO BONO.

KRS: 0000251150.

Celem Fundacji jest:

Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny.

Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich.

Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.

Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo - kulturalnymi, ośrodkami sztuki.

Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy.

Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku. 

Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacenia wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wsparcie!

Nazwa
Polonia Union
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
00-102
Ulica
Ul. Marszałkowska 115 Lok. 349

NIP
5252358436
REGON
140433650
KRS
0000251150

Strona www
https://poloniaunion.wixsite.com/union/home
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU