Stowarzyszenie "Portas Temporis"

Organizacja
Dołączyła: 20.07.2015 | ID: 53
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności, w szczególności działalności na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; promocji i organizacji wolontariatu.

Poprzez organizację „żywej lekcji historii” Stowarzyszenie chce pokazać społeczności województwa dolnośląskiego heroiczność i sprawność bojową polskich wojsk husarskich, nazywanych „najgroźniejszą i najpiękniejszą jazdą świata.” Wydarzenie ma również na celu uświadomienie adresatom pokazu, w jaki sposób kształtować poczucie tożsamości kulturowej i lokalnej. Mamy nadzieję na rozbudzenie zainteresowania kulturą i historią kraju. Chcemy poszerzać horyzonty adresatów wydarzenia poprzez ich integrację. Ma to nastąpić poprzez włączenie lokalnej społeczności w przygotowania do bitwy. Dzięki działaniom wolontariuszy zostanie m.in. przygotowany teren bitwy oraz scenografia. 
Uzyskaliśmy pomoc dr Radosława Sikory, historyka wojskowości staropolskiej, znawcy tematu husarii, w celu skonsultowania zgodności inscenizacji z prawdą historyczną.
Rekonstrukcja bitwy pod Hodowem będzie pierwszą z cyklu rekonstrukcji historycznych jakie w kolejnych latach przygotuje nasze Stowarzyszenie. 

W planach Stowarzyszenia na najbliższe lata jest stworzenie na terenie, którym dysponujemy (ponad 8 ha w miejscowości Rościsławice), centrum wymiany dzieci i młodzieży (w tym niepełnosprawnej), centrum edukacyjno-historycznego, bazy rekreacyjno-turystycznej położonej na Szlaku Cystersów, z 57 miejscami noclegowymi oraz zapleczem sanitarno-gastronomicznym. Założyciele stowarzyszenia, którymi są pasjonaci historii, ludzie wykonujący na co dzień różne zawody (lekarze, architekci, prawnicy, informatycy ….) kierowali się koniecznością integracji międzypokoleniowej, oraz koniecznością utworzenia na terenie gminy miejsca, które mogłoby stanowić międzynarodowe centrum wymiany dzieci i młodzieży. Planowane zamierzenia skierowane będą do szkół jako działalność uzupełniająca edukację. Obecnie tworzone są centra nastawiane na wzrost kompetencji kluczowych, brak jest centrów historycznych, których głównym celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego, przybliżających dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z historią. 

Nazwa
Portas Temporis
Miasto
Rościsławice
Kod pocztowy
55-120
Ulica
Wołowska 1

NIP
9151793546
REGON
360433941
KRS
0000516876

Strona www
http://www.pt.org.pl
Strona fanpage
https://Stowarzyszenie Portas Temporis
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU