Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

Organizacja
Dołączyła: 07.09.2016 | ID: 929
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa ma status Organizacji Pożytku Publicznego, jednak nie jest dotowane przez miasto i samorząd. Prowadzi działalność statutową z dużym mandatem społecznego zaufania, co przekłada się na wsparcie 1% podatku dochodowego osób fizycznych, popierających działalność Towarzystwa na rzecz dobra wspólnego, przestrzeni publicznej, ochrony krajobrazu kulturowego Orłowa i Kolibek oraz ich harmonijnego rozwoju.

Tradycje TPO sięgają jeszcze lat przedwojennych. W 1988 roku z inicjatywy mieszkańców Orłowa reaktywowało się jako stowarzyszenie społeczne i działa już ponad 25 lat. TPO ma znaczące osiągnięcia na rzecz dzielnicy: ochrony jej dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego Orłowa i Kolibek. Opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wnioskuje o wpisy do rejestru zabytków. TPO inspiruje i inicjuje rozwój dzielnicy oraz rewaloryzację jej nadmorskiej części, współpracując z samorządem i stosownymi urzędami i instytucjami.

TPO chroni, utrzymuje 120-letni, zabytkowy Domek Żeromskiego, którego jest właścicielem. Prowadzi w nim działalność muzealno-edukacyjną poświęconą pisarzowi, który tu mieszkał, tworzył i odpoczywał od maja do sierpnia 1920 roku. To jedyny zachowany obiekt związany z pobytem Żeromskiego na Pomorzu w latach 1920-24.

TPO ma siedzibę w Domku Żeromskiego a obok na swojej działce utworzyło i utrzymuje mini-skansen rybacki. Kawiarnia muzealna na parterze Domku, z wystawą historyczną obrazującą Orłowo z lat międzywojennych jest czynna codziennie przez cały rok.

TPO jest organizatorem licznych imprez kulturalnych, spotkań autorskich, koncertów, wykładów, prezentacji historycznych, filmów, wystaw i zajęć edukacyjnych dla szkół. Zwiedzanie Domku Żeromskiego i wstęp na imprezy są bezpłatne.

Nazwa
TPO
Miasto
Gdynia
Kod pocztowy
81-522
Ulica
Orłowska 6

NIP
5861714910
REGON
191237283
KRS
0000030276

Strona www
http://orlowo.gdynia.pl
Strona fanpage
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaci%C3%B3%C5%82-Or%C5%82owa-207081809301988/
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU