17.03.2020

 

Ubezpieczenia podróżne, a koronawirus
- najczęściej zadawane pytania

 
 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa mogą być Państwo zaniepokojeni czy Klienci Generali są chronieni i w jakim zakresie.

 
 

Zebraliśmy najczęstsze wątpliwości i prosimy, aby zapoznali się Państwo                       z poniższymi odpowiedziami.

 
 

1. Jeżeli ubezpieczony rozpoczął swoją podróż przed ogłoszeniem pandemii, nie odmówimy pokrycia kosztów pomocy medycznej spowodowanych przez koronawirusa.

Dotyczy to również sytuacji, jeśli ubezpieczony wjechał do kraju lub regionu przed ogłoszeniem przez władze lokalne ograniczeń podróży i przekraczania granic.
W pozostałych przypadkach odmówimy pokrycia kosztów leczenia lub innych wydatków związanych z zakażeniem koronawirusem.

2. W sytuacji chorób, nieszczęśliwych wypadków lub innych zdarzeń objętych ubezpieczeniem niezwiązanych z zakażeniem koronawirusem, pokryjemy koszty zgodnie z OWU, nawet w trakcie trwania stanu pandemii lub w regionach, krajach z ograniczeniami podróży lub zakazami wjazdu.

3. Jeśli Klienci przebywają za granicą i potrzebują pomocy medycznej, Centrum Pomocy w każdym przypadku przeprowadza wstępną ocenę medyczną dla osób z symptomami chorobowymi oraz przekazuje instrukcję postępowania w razie zagrożenia koronawirusem.

Nasze Centrum Pomocy na bieżąco śledzi również wytyczne MSZ, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, WHO i zalecenia miejscowych władz w państwach, gdzie stwierdzono przypadki zakażenia wirusem SARS- CoV-2.

 
 
Zobacz wszystkie aktualności