Fundacja United Way Polska

Organizacja
Dołączyła: 30.05.2016 | ID: 460
ZACZNIJ WSPIERAĆ
Konto potwierdzone
Organizacja

Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Głównymi celami Fundacji są:


  1. Pomoc społeczna,
  2. Działalność charytatywna,
  3. Ochrona i promocja zdrowia,
  4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


Nazwa
United Way
Miasto
Warszawa
Kod pocztowy
03-984
Ulica
Poprawna 141A
Telefon
226212809

NIP
527-12-48-329
KRS
0000071715

Strona www
http://www.unitedway.pl/
Strona fanpage
https://www.facebook.com/unitedwayPL/?fref=ts
Funkcja dostępna już wkrótce!

przez dotpay.pl
Jesteś podopiecznym organizacji United Way?
Zarejestruj się jako podopieczny tej organizacji
UDOSTĘPNIJ NA FACEBOOKU