09.08.2017

VIII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się w Warszawie 8 i 9 września 2017 roku. Na jedyne w naszym kraju, odbywające się co trzy lata, forum obywatelskie przyjadą przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego kraju, którzy  podsumują dorobek ostatnich lat oraz będą planować strategiczne działania na przyszłość.

OFIP to odbywające się od 1996 roku co trzy lata wydarzenie, na którym podejmuje się najważniejsze tematy dotyczące budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W poprzednich latach poświęcone było sytuacji trzeciego sektora z naciskiem na takie  zagadnienia jak aktywność obywateli, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego. Przyjęta została Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych, powstała lista postulatów dotyczących rozwoju państwa obywatelskiego. 

Ostatni VII OFIP w 2014 r. przyniósł prace nad Strategiczną Mapą Drogową Rozwoju Sektora Obywatelskiego w Polsce – pierwszym dokumentem, który określa kierunki działania NGO w naszym kraju.  Prace nad nim były przez 3 kolejne lata kontynuowane i temat ten powróci na VIII OFIP-ie. Ogólną osią tegorocznej dyskusji będą wolność oraz wartości, które łączą środowisko osób angażujących się w działania pozarządowe.

Więcej informacji znajdziecie na stronach organizatora: www.ofip.eu i www.facebook.com/ofip.eu 

Zapisywać można się jeszcze do 21 sierpnia.

 

Zobacz wszystkie aktualności