01.08.2015

W ostatnim tygodniu lipca odbyły się pierwsze warsztaty Idea Fair Play z udziałem Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, które między innymi pomaga osobom dotkniętym przemocą. Głównym celem spotkania było przekazanie przez twórców projektu Idea Fair Play sposobu w jaki można zbudować społeczność wokół Organizacji tak, aby mogła się ona samofinansować i jeszcze skuteczniej pomagać potrzebującym. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i nieuniknione było poruszenie tematów dla Stowarzyszenia najważniejszych, czyli realizacji programu przeciwdziałania przemocy, który składa się z kilku punktów:

  1. Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców, pedagogów i wychowawców. Możecie Państwo wskazać, w których szkołach powinniśmy prowadzić warsztaty, chętnie nawiążemy z nimi współpracę.
  2. Kolejne edycje grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
  3. Stworzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy – kolejny krok do „odzyskiwania siebie” po zranieniach w relacji z osobą krzywdzącą.
  4. Psychoterapia indywidualna dla ofiar przemocy, jako alternatywa dla terapii grupowej w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowania beneficjentów.
  5. Warsztaty odzyskiwania „siebie w sobie” – samoobrona, bodypainting, taniec, arteterapia, które po trudzie walki z negatywnymi konsekwencjami przemocy mają na celu dostrzeganie pozytywnych aspektów otaczającego świata i znalezienia miejsca dla siebie.
  6. Stworzenie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych – jest to problem najczęściej zgłaszany i zauważany u osób żyjących ze sprawcami przemocy.
  7. Terapia dla sprawców przemocy - zapobieganie posługiwania się metodami agresywnymi, jako jedynymi znanymi i postrzeganymi jako skuteczne.
  8. Terapia systemowa dla rodzin zgłaszających trudności w komunikacji oraz wyrażaniu potrzeb i emocji, jako działania profilaktyczne zapobiegające występowaniu zachowań agresywnych.

  Biorąc pod uwagę ogromną energię osób związanych ze Stowarzyszeniem oraz zaangażowanie z jakim zajęły się projektem Idea Fair Play wierzymy, że już wkrótce wypłacą swoją pierwszą darowiznę :)

Evolutio

Zobacz wszystkie aktualności